SYSTEM EKSPERTOWY DLA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO

SYSTEM EKSPERTOWY można określić, jako program komputerowy, którego podstawowym zadaniem jest symulowanie ludzkiej ekspertyzy, na ogół wąskiej dziedziny. Możliwości zastosowań tej nowoczesnej technologii informatycznej są bardzo duże, począwszy od medycyny, przez geologię, technikę aż do zastosowań w dziedzinie wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych.

Celem niniejszego artykułu oraz załączonych prezentacji video jest przedstawienie praktycznego zastosowania systemu ekspertowego dedykowanego dla inżynierii jachtingu, który wspomaga proces projektowania wyposażenia mechanicznego oraz przygotowania produkcji jachtów a także wykazanie dużej przydatność użytkowej z jego stosowania.

Prezentowany system ekspertowy jest pierwszym w Polsce i najprawdopodobniej na świecie takim systemem dla dziedziny inżynierii jachtingu.

W sytuacji dużej konkurencyjności na rynku oczywistym jest fakt, iż sukces mogą odnieść tylko te firmy, które potrafią lepiej i sprawniej niż konkurencja podjąć w porę odpowiednie decyzje. Duże przedsiębiorstwa zatrudniają wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, aby w każdej chwili właściwie reagowali i podejmowali trafne decyzje. Dodatkowo zamożne firmy stać na zakup ściśle dla nich dedykowanego wysoko zaawansowanego technologicznie oprogramowania, które nieustannie analizuje główne obszary funkcjonowania firmy.

W innej sytuacji są małe i średnie przedsiębiorstwa gdzie ich budżety są dużo szczuplejsze, trudno jest im konkurować z korporacjami. Dlatego szukają innych rozwiązań mających na celu poprawę ich konkurencyjności w danym obszarze.

Wśród rozwiązań alternatywnych są systemy ekspertowe, które z powodzeniem mogą zastąpić nawet kilu ekspertów.

Prezentowany System Ekspertowy zawiera wiedzę z takich bloków tematycznych jak:

SILNIK:

 • dobór mocy silnika do jachtu wypornościowego oraz ślizgowego
 • budowa mokrego układu wydechowego
 • dobór blokady wodnej
 • układ paliwowy
 • film na temat montażu silnika w jachcie
 • wyliczenie maksymalnej osiąganej prędkości kadłuba jachtu wypornościowego

SYSTEM MAPĘDOWY:

 • budowa układu napędowego
 • dobór rodzaju sprzęgła
 • dobór średnicy wału napędowego
 • dobór ilości łożysk podpierających wał napędowy
 • dobór długości pochwy rufowej w zależności od długości wału napędowego

PRZEKŁADNIE:

 • Technodrive
 • ZF

SYSTEM WODY PITNEJ
SYSTEM SANITARNY
HYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA:

 • budowa oraz sposób podłączeń urządzeń z jednym stanowiskiem sterowym oraz z dwoma stanowiskami sterowymi
 • obliczenie siły działającej na płetwę sterową z sekcją równoważącą i bez sekcji równoważącej oraz na podstawie otrzymanych wyników dobór właściwej pompy i siłownika hydraulicznego.

SYSTEM MANEWROWANIA:

 • dobór steru strumieniowego pod względem uciągu i wyznaczenie średnicy tunelu
 • schemat podłączenia steru strumieniowego
 • film z montażu steru strumieniowego w jachcie
 • wyznaczenie miejsca wykonania otworu w kadłubie jachtu pod tunel steru strumieniowego

SYSTEM KOTWICZENIA:

 • dobór ciężaru oraz typu kotwicy
 • dobór wciągarki kotwicznej pod względem uciągu

 

img1

Rys. nr 1. Budowa prezentowanego Systemu Ekspertowego

 

Dodatkowo, co jest bardzo istotne, to iż prezentowany System Ekspertowy można rozbudować o dodatkowe informacje czy doświadczenia. Dzięki takiej elastyczności program ten można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.

Dzięki takim możliwościom pracownicy posiadający duże doświadczenie zawodowe mogą swoją wiedzę wprowadzać do Systemu Ekspertowego a inni koledzy o mniejszym doświadczeniu będą mogli z niej korzystać. Nie będzie tracony czas na przekazywanie wiadomości czy dokształcanie każdego pracownika z osobna.

TESTOWANIE SYSTEMU EKSPERTOWEGO, WYNIKI I WNIOSKI:

Ocenę wartości Systemu Ekspertowego pod względem jego konstrukcji, merytoryczności i przydatności użytkowej poddano niezależnym ekspertom, którzy na co dzień, od kilkudziesięciu lat, pracują przy projektowaniu i produkcji jachtów. Prezentowany system ekspertowy otrzymał bardzo wysokie nowy od wszystkich osób które testowały oprogramowanie.

Prezentowany System Ekspertowy został wykonany w ramach pracy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej. Po dokonaniu oceny przez niezależnych ekspertów i po przeprowadzeniu analiz i badań naukowych prezentowany System Ekspertowy otrzymał następującą ocenę, którą przedstawiono w formie wykresu:

img2

 

Wnioski:

 1. Łatwiej jest wyszukać wiedzę w Systemie Ekspertowym niż w tradycyjnej literaturze, przez co człowiek może pracować wydajniej.
 2. System Ekspertowy jest alternatywą dla poradników pisanych.
 3. Zostało stworzone nowe narzędzie służące do wspomagania procesów wytwarzania jachtów oraz wyszukiwania wiedzy.
 4. Prezentowany System Ekspertowy cechuje się dużą przydatnością użytkową, usprawnia proces projektowania i przygotowania produkcji, co zostało wykazane przez niezależnych ekspertów, którzy testowali oprogramowanie. Program doskonale nadaje się do celów dydaktycznych i badawczych.

Tomasz Gonciarz jest autorem prezentowanego Systemu Ekspertowego. Wszelkie prawa związane z przedstawionym Systemem Ekspertowym i informacjami zawartymi na stronie internetowej są zastrzeżone i należą do autora.